Светото Евангелие от Лука – СБС България

Светото Евангелие от Лука

Курс „Светото Евангелие от Лука“


Включва:
30 урока за самостоятелна подготовка
Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
„Помагало за учителя“

 

Кратко представяне:

Евангелието от Лука е Евангелието за човека, Който е въплъщение на безгрешността, единственото наистина безгрешно човешко същество.

Третото Евангелие представя Исус като Човешкия Син. Това е било любимото название за Себе Си на нашия Господ – название, което Той е използвал по-често от всяко друго име. Когато четете Евангелието от Лука, се срещате със същия човек, когото сте срещнали при Матей, Марк и Йоан. Но забележете разликите в ударението в четирите Евангелия. При Матея ударението е върху царствеността на Исус; при Марк ударението е върху Неговата служба; при Йоан ударението е върху божествеността Му.

Значимата човешка същност и хуманност на Христос непрекъснато се подчертава в това Евангелие. Ключът към Евангелието може да бъде открит в Лука 19:10. Всъщност този стих е основополагащ и за структурата на цялата книга:

„Понеже Човеческият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“

източник на представянето
Стидмън, Рей. Пътешествие през Библията : Въведение към книгите на Светото Писание, 2005

  • 30 Урока
  • Помагало за учителя
  • Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
СБС България

СБС България