Светото Евангелие от Йоан – СБС България

Светото Евангелие от Йоан

Курс „Светото Евангелие от Йоан“


Включва:
30 урока за самостоятелна подготовка
Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
„Помагало за учителя“

 

Кратко представяне:

Евангелието от Йоан – четвъртото Евангелие – е от основна важност за мен поради много причини, но специално заради това, че е написано от ученика, който е най-близък на нашия Господ. Когато четете Евангелието от Матей, четете разказа за нашия Господ, както е видян през очите на един предан ученик. Марк и Лука, разбира се, са били отдадени християни, които са познавали и обичали Исус Христос. Въпреки това те са научили за Него предимно чрез свидетелството на другите. Но Йоан е обичаният апостол, който е бил близко до Исус на Тайната Вечеря (13:23-25), който стои пред краката му на кръста, докато Господ виси и умира и на когото Исус поверява грижата за собствената Си майка – Мария (19:26-27). Йоан, заедно с Петър и Яков, е от най-приближения кръг ученици, който преминава през най-интимните и драматични обстоятелства над Неговата служба. Той чува и вижда повече от всеки друг – ето защо Евангелието от Йоан е наричано често „интимното Евангелие“.

източник на представянето
Стидмън, Рей. Пътешествие през Библията : Въведение към книгите на Светото Писание, 2005

  • 30 Урока
  • Помагало за учителя
  • Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
СБС България

СБС България