Посланието на Яков – СБС България

Посланието на Яков

Курс „Посланието на Яков“


Включва:
6 урока за самостоятелна подготовка
Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
„Помагало за учителя“

 

Кратко представяне:

Посланието на Яков е донесло проблеми на библейските учени през годините. Например Мартин Лутер трудно си е представял Яков като вдъхновено Писание, като го е нарекъл „послание от слама“. Неговият проблем и този на много богослови през годните е ударението на Яков върху делата наред с вярата. Три пъти в това послание ап. Яков казва неща като:

Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. (2:26)

източник на представянето
Стидмън, Рей. Пътешествие през Библията : Въведение към книгите на Светото Писание, 2005

  • 6 Урока
  • Помагало за учителя
  • Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
СБС България

СБС България