Неемия – СБС България

Неемия

Курс „Неемия“


Включва:
6 урока за самостоятелна подготовка

 

Кратко представяне:

Независимо от факта, че Неемия не е сред най-изявените личности в Библията, той е важен с Божия замисъл за народа на Израил, а историята на неговия живот изобилства с уроци, полезни за нас днес. Научавайки повече за този велик човек на вярата и на богоугодното напътствие, смятам, че ще ви бъде приятно да се запознаете с историята на Неемия.
Книгата на Неемия има два раздела. Първите чест глави обхващат реконструцията на стените, а раздела от 7 до 13 глава е посветен на реинструкцията на народа. Реконструкцията и реинструкцията (възстановяване на изграждането и възстановяване на напътствията) – тези две думи предлагат един кратък обобщен поглед към книгата на Неемия.

източник на представянето
Стидмън, Рей. Пътешествие през Библията : Въведение към книгите на Светото Писание, 2005

  • 6 Урока
СБС България

СБС България