Деяния на апостолите – СБС България

Деяния на апостолите

Курс „Деяния на апостолите“


Включва:
30 урока за самостоятелна подготовка
Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
„Помагало за учителя“

 

Кратко представяне:

Книгата Деяния е написана от Лука, най-обичаният спътник на ап. Павел, авторът на Евангелието от Лука. За жалост тя носи погрешното заглавие, защото в повечето издания на Писанието се нарича Деяния на светите апостоли. Но когато четете книгата, единствените апостоли, чиито деяния са описани, са ап. Петър и ап. Павел. Повечето други апостоли се споменават бегло в Дения.Книгата в действителност е трябвало да бъде озаглавена „Деянията на Святия Дух“ или дори още по-уместно – „Продължаващите дения на Господа Исус Христос“. Откривате това внушение в увода на книгата. Като пише отново на същия приятел, към когото се обръща в Евангелието си, Лука казва:

Първата Повест, о Теофиле, написах за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна … (Деян. 1:1)

източник на представянето
Стидмън, Рей. Пътешествие през Библията : Въведение към книгите на Светото Писание, 2005

  • 30 Урока
  • Помагало за учителя
  • Ключ за отговорите на въпросите за изучаване
СБС България

СБС България