CBSI по света – СБС България

Мисия


Community Bible Study International (CBSI) е неденоминационна международна християнска организация, която обучава духовни водачи в много страни по целия свят, като ги подготвя да достигнат с библейското послание до своите сънародници. Материалите за изучаване на Библията се превеждат на местния език, като се адаптират към културата и нуждите на хората.

Основополагащи ценности


Екипът на CBSI и неговите спомоществуватели от различни християнски църкви вярват че:

  • Бог преобразява живота на вярващия посредством силата на Своето слово (Библията).
  • Програмата за библейско изучаване трябва да бъде достъпна за всекиго, включително до християни от всички традиции и вероизповедания.
  • Служението на CBSI е най-ефективно, когато се върши в екип. Екипният принцип се следва на всички нива на организационната дейност, като водачите служат на другите, по примера на Христос.
  • Служението на CBSI трябва да се адаптира към различни култури. Националните ръководители и координатори в отделните страни носят пълната отговорност за гъвкаво приложение на програмата, съобразно контекста.
  • Служението на CBSI е насочено към укрепване на Христовото тяло (Църквата) в неговото вътрешно многообразие. Ударението пада върху същината на християнството, а не върху специфичните доктрини на някоя църква.

 

Кратка история


Community Bible Study International води произхода си от Community Bible Study (CBS). CBS се ражда в САЩ през 60-те години на миналия век, като инициатива на миряни, които искат да съживят местните църкви чрез изучаване на Библията в малки групи. Пре 1979 г. CBS сформира групи за изучаване в Англия и Перу, а през 80-те години – и в други страни. Поради разширяването на обхвата на служението, през 1992 г. се обособява дъщерна организация CBSI, която разгръща мисията на CBS в много страни по света.

СБС България

СБС България