СБС България – СБС България

Мисия


Дейността на CBSI в България се осъществява в партньорство със „Съвместно библейско самообучение – България“ (СБС България), неденоминационна християнска организация с духовно-просветителски характер. Основната цел е да се подпомогне четенето и изучаването на Светото Писание, Библията, във всеки дом и семейство, както и да насърчат и подкрепят миряните от местните църкви да се включват в такова служение.

СБС България

СБС България