Програма – СБС България

Идея на програмата
Да опознаем Книгата на книгите


В стремежа си да вникнат в Христовото учение, много хора четат произведенията на християнски писатели, проповеди по различни теми и книги с тълкувания на Светото Писание. Те нямат достатъчно увереност, че могат сами да разбират Библията и да откриват прякото приложение на библейското учение към техния живот и проблеми. Други я изучават с ентусиазъм, но им липсва необходимата систематичност или конкретен изследователски подход.

Затова ние предлагаме програма за последователно изучаване на Библията в малки (домашни) групи, организирани от един или няколко водещи. Учебните материали не са на висше богословско ниво и са достъпни както за познавачи на Светото Писание, така и за начинаещи. Целта е човек да придобие личен опит с Божието слово, да свикне самостоятелно да размишлява върху него и да го прилага във всекидневието си. Повечето въпроси за предварителна подготовка изискват просто внимателно наблюдение на библейския текст. Те целят да предизвикат у всеки член на групата желание сам да открие истините в дадения пасаж и да го подтикнат към сериозен духовен размисъл.

СБС България

СБС България