Отзив – СБС България

През пролетта на 2011 година се запознах чрез г-н Сяров с материалите на програмата. Извършихме съвместно няколко уроци в църквата ни в Борово. Уроците бяха приети много добре И ви пратихме жена за обучение в Русе. След проведена от Вас конференция на 21.10.2011 година рестартирахме програмата. Започнахме с 6 човека. Членовете ни проявяваха интерес и ние нарастнахме до 12 души. Най-радостното е, че запознаха да се канят външни хора и днес групата наброява 15 души.
Благодарни сме на Бога, на Вашата организация за добре подготвените материли, които обновиха църквата ни и ни насърчиха към евангелизаторство.

СБС България

СБС България