Материали – СБС България

Стъпки за библейско изучаване


Курсовете от нашата програма са разделени на уроци, като изучаването на всеки урок трябва да протича в три (четири) основни стъпки:

1. Лично изучаване 2. Обсъждане в малката група 3. Прочитане на коментар 4. Поучение от подготвен учител

 

Налични материали


Покажи списъка

 

СБС България

СБС България